Welkom op de website van de watersport vereniging Binnenrijn

Het doel van de deze vereniging is het beheren van de ligplaatsen
in de wijk Oegstgeest aan de Rijn.

De haven

Op donderdagmiddag 3 mei 2018 was het zover. De eerste 26 ligplaatsen in de haven van de Binnenrijn aan de Parksingel zijn door de gemeente Oegstgeest overgedragen aan de Watersportvereniging Binnenrijn. Aan de inrichting van de Parksingel rond de haven wordt nog gewerkt door Dura Vermeer. Naar verwachting zullen in april 2019 alle 40 ligplaatsen aan de Binnenrijn klaar zijn en kan de vereniging meer bewoners van de wijk blij maken met een ligplaats voor hun boot.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers woonachtig in de wijk Oegstgeest aan de Rijn en zijn zelf enthousiast watersporters.

Het bestuur van de vereniging wordt op dit moment gevormd door:

Dik Blok (Voorzitter)
Ron Zadelaar (Secretaris)
Hans Ramb (Penningmeester)
Gerrit Smits (Algemene ondersteuning)

Veel gestelde vragen

alles wat u wilt weten vindt u hier

Kan ik mijn boot ook aanleggen?

WSV Binnenrijn krijgt van de gemeente Oegstgeest het beheer over circa 40-42 ligplaatsen. Tot nu toe zijn er 38 opgeleverd, waneer de resterende ligplaatsen zullen worden opgeleverd is niet exact bekend. De vereniging verhuurt deze ligplaatsen aan leden van de vereniging. Om in aanmerking te komen voor een ligplaats moet u in de wijk Oegstgeest aan de Rijn wonen. De vereniging kent beschikbare ligplaatsen toe aan gegadigden op de wachtlijst die zich aangemeld hebben als aspirant lid van de vereniging.

Wat kost een ligplaats?

De vereniging heeft begin 2018 met de gemeente overeenstemming bereikt over de realisatie van de ligplaatsen. De jaarlijkse kosten van een ligplaats zijn tijdens de ALV van maart 2019 op basis van de huur/pachtovereenkomst met de gemeente vastgesteld op € 375,-. Naast deze kosten zijn de leden van de vereniging éénmalig € 25,- inschrijfgeld verschuldigd.

Zijn er nog ligplaatsen beschikbaar?

Begin 2020 heeft de vereniging ruim 70 mensen op de ledenlijst. Er zijn op dit moment 38 ligplaatsen beschikbaar. In de toekomst zullen er  dat er meer zijn, hoeveel exact is afhankelijk van de plannen van de gemeente Oegstgeest. Het is dus niet zeker dat we nieuwe leden een ligplaats kunnen aanbieden.  Om u in te schrijven op de wachtlijst dient u lid te worden van de vereniging. De kosten bedragen € 25,-, u kunt zich hier aanmelden

Hoe werkt het aanmelden?

Via dit aanmeldformulier kunt u zich inschrijven als aspirant lid van de vereniging. Het bestuur van de vereniging houdt een wachtlijst bij (op volgorde van aanmelding).

Wat is de maximale lengte van de boot?

Naast de privé aanlegplaatsen bij een deel van de woningen in de wijk worden er door de gemeente slechts een beperkt aantal van circa 40 ligplaatsen in de wijk gerealiseerd. De afmetingen van de boten voor deze ligplaatsen zijn maximaal 7 meter lang en 2.5 meter breed. Boot eigenaren moeten zelf rekening houden met de hoogte van de boot in verband met de bruggen in de wijk (1.7m) en de diepgang. De diepte van de waterwegen in de wijk is op dit moment erg variabel en hier en daar beperkt tot minder dan 0.5m

Kan ik mijn boot het hele jaar aanmeren.

Het vaarseizoen loopt van 1 april tot 1 november. De ligplaatsen mogen alleen in het vaarseizoen gebruikt worden. Booteigenaren zijn verplicht hun ligplaats elk jaar vóór 1 november vrij te maken. Men is zelf verantwoordelijk voor een voorziening in het winterseizoen.

Jachthavens in de omgeving bieden voorzieningen voor binnen/buitenstalling tijdens het winterseizoen (www.marinarijnsburg.nl)

Sfeerimpressie

Oegstgeest aan het water

Statuten en huishoudelijk reglement

Klik op de buttons voor de statuten of het huishoudelijk reglement

U kunt (aspirant)lid worden van Watersportvereniging Binnenrijn als u woonachtig bent in de wijk.

Wat zeggen onze kapiteins?

Korte berichten van het bestuur

Interesse?