Welkom op de website van de watersport vereniging Binnenrijn

Het doel van de deze vereniging is het beheren van de ligplaatsen
in de wijk Oegstgeest aan de Rijn.

De haven

Op donderdagmiddag 3 mei 2018 was het zover. De eerste 26 ligplaatsen in de haven van de Binnenrijn aan de Parksingel zijn door de gemeente Oegstgeest overgedragen aan de Watersportvereniging Binnenrijn. Aan de inrichting van de Parksingel rond de haven wordt nog gewerkt door Dura Vermeer. Begin 2024 zijn de resterende ligplaatsen aan de Binnenrijn opgeleverd en heeft de vereniging meer bewoners van de wijk blij gemaakt met een ligplaats voor hun boot.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers woonachtig in de wijk Oegstgeest aan de Rijn en zijn zelf enthousiast watersporters.

Het bestuur van de vereniging wordt op dit moment gevormd door:

Dik Blok (Voorzitter)
Ron Zadelaar (Secretaris)
Hans Ramb (Penningmeester)
Gerrit Smits (Algemene ondersteuning)

Veel gestelde vragen

Alles wat je wil weten vind je hier

Kan ik mijn boot ook aanleggen?

WSV Binnenrijn krijgt van de gemeente Oegstgeest het beheer over circa 40-42 ligplaatsen. De vereniging verhuurt deze ligplaatsen aan leden van de vereniging. Om in aanmerking te komen voor een ligplaats moet je in de wijk Oegstgeest aan de Rijn wonen. De vereniging kent beschikbare ligplaatsen toe aan gegadigden op de wachtlijst die zich aangemeld hebben als aspirant lid van de vereniging.

Zijn er nog ligplaatsen beschikbaar?

Begin 2024 heeft de vereniging ca. 100 personen op de ledenlijst. Er zijn 42 ligplaatsen beschikbaar. Het is dus niet zeker dat we nieuwe leden een ligplaats kunnen aanbieden.  Om je in te schrijven op de wachtlijst dien je lid te worden van de vereniging. De kosten bedragen € 30,25 incl. BTW. Je kan je hier aanmelden

Hoe werkt het aanmelden?

Via dit aanmeldformulier kan je je inschrijven als aspirant lid van de vereniging. Gezien het aantal beschikbare ligplaatsen kunnen we je op korte termijn geen ligplaats garanderen. Ook kunnen we geen voorspellingen doen wanneer je  mogelijk benaderd wordt voor een ligplaats  Het bestuur van de vereniging houdt een wachtlijst bij (op volgorde van aanmelding).

Wat is de maximale lengte van de boot?

Naast de privé aanlegplaatsen bij een deel van de woningen in de wijk worden er door de gemeente slechts een beperkt aantal van circa 40 ligplaatsen in de wijk gerealiseerd. De afmetingen van de boten voor deze ligplaatsen zijn maximaal 7 meter lang en 2.5 meter breed. Booteigenaren moeten zelf rekening houden met de hoogte van de boot in verband met de bruggen in de wijk (1.7m) en de diepgang. De diepte van de waterwegen in de wijk is op dit moment erg variabel en hier en daar beperkt tot minder dan 0.5m

Zijn er ook ligplaatsen in de nieuwe haven nabij de Joop van der Reijdenbrug?

De toekomstige haven nabij de fietsbrug zal niet door de vereniging worden beheerd. We hebben begrepen dat de ligplaatsen in deze haven door de gemeente Oegstgeest via een lokale makelaar zullen worden verkocht. De vereniging heeft geen verdere informatie beschikbaar en verwijst je daarom hiervoor door naar de gemeente Oegstgeest.

Kan ik mijn boot het hele jaar aanmeren?

Het vaarseizoen loopt van 1 april tot 1 november. De ligplaatsen mogen alleen in het vaarseizoen gebruikt worden. Booteigenaren zijn verplicht hun ligplaats elk jaar vóór 1 november vrij te maken. Men is zelf verantwoordelijk voor een voorziening in het winterseizoen.

Jachthavens in de omgeving bieden voorzieningen voor binnen/buitenstalling tijdens het winterseizoen (www.marinarijnsburg.nl)

Sfeerimpressie

Oegstgeest aan het water

Statuten en huishoudelijk reglement

Klik op de buttons voor de statuten of het huishoudelijk reglement

Je kan uitsluitend (aspirant)lid worden van Watersportvereniging Binnenrijn als je woonachtig bent in de wijk.

Wat zeggen onze kapiteins?

Korte berichten van het bestuur

Interesse?